Rozmnožování našich obecných druhů žab (ropucha obecná - Bufo bufo, skokan hnědý - Rana temporaria) v hospodářských rybnících je spojeno s rizikem zabránění rozmnožování nebo zničení snůšek a mladých stádií vývoje pulců, což je ukázáno na jednom lesním rybníku na jihovýchodě Středočeského kraje. Jsou probírány velikostní a růstové údaje o vývoji snůšek a pulců v závislosti na čase i na průběhu počasí. Z hlediska možné ochrany rozmnořování žab jsou uvedeny kritické hospodářské zásahy v rybníku a vliv doby jejich provedení.

Reproduction of common frog species (Bufo bufo and Rana temporaria) in commercially managed fishponds can be threa­tened due to destruction of egg clutches or early developmental stages of tadpoles. The phenomenon is described based on a monitoring of a forest fishpond in the south-eastern part of Central Bohemia. Data on the size and growth of egg clutches and tadpoles in relation to time and weather conditions are also described.