Jelenovití (Cervidae) představují na čtyřech ze šesti kontinentů (v Evropě, Asii, Severní i Jižní Americe) druhově i početně nejbohatší skupinu nejen sudokopytníků, ale i velkých býložravců obecně. Cílem textu je představit fylogenezi a systematické členění této čeledi na základě nejnovějších vědeckých. První část je věnována muntžakům (Muntiacini). Jde o 11-14 druhů žijících solitérně v lesích jižní a jihovýchodní Asie, kteří nesou malé maximálně jednou větvené parůžky.

Deer (family Cervidae) form the most numerous and varied group of ungulates or large herbivores in four out of 6 continents. This review of the phylogeny and taxonomy of living deer species is based on information published recently in scientific papers. The first part presents the taxonomy of muntjacs (Muntiacini). This tribe includes 11–14 species living solitarily in closed habitats (mostly forests) in South and Southeast Asia. Their antlers are two-tined.