Potápky jsou starobylou skupinou ptáků morfologicky i ekologicky přizpůsobených vodnímu způsobu života, včetně hnízdění v plovoucích hnízdech na okrajích vodních těles. Na našich rybnících se můžeme setkat se čtyřmi hnízdícími druhy potápek. V období hnízdění se tito ptáci každoročně potýkají s řadou nástrah a problémů, které musí překonat, pokud chtějí zdárně vyvést potomstvo. V době inkubace jde především o vyhnutí se predaci vajec.

The order grebes (Podicipediformes) is an archaic group of birds, morphologically and ecologically well adapted to the aquatic life style, including breeding in floating nests in the littoral zone of water bodies. Four grebe species are breeding in fishponds in the Czech republic. Annually during the breeding season, these birds have to overcome many problems to successfully breed. In the incubation period, the most important mission for parents is to protect the eggs from predation.