Ve středu 2. května 2012 se v reprezentačních prostorách Akademie věd České republiky v pražské vile Lanna po patnácté udílely ceny Živy za nejlepší články uplynulého ročníku. Slavnostní odpoledne zahájil předseda AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., ředitel Nakladatelství Academia Jiří Padevět a doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D., předseda redakční rady časopisu Živa. Přítomni byli též představitelé Akademické a Vědecké rady AV ČR, členové redakční rady, hosté a spolupracovníci Živy a zástupci médií.

The selected best contributions to Živa in 2011 were awarded special prizes.