Článek seznamuje čtenáře s výskytem sukulentní flóry na ostrovech v okolí mexického poloostrova Baja California. Přibližuje ostrovy Santa Catalina, Carmen a Cedros s jejich často endemickými druhy rostlin a živočichů. Populace jednotlivých druhů na ostrovech jsou ve velmi dobrém stavu až na populaci Ferocactus diguetii subsp. carmenesis na ostrově Carmen. Tento taxon byl téměř vysbírán, odvezen na pevninu a využit jako doplňkové krmivo pro hospodářská zvířata.

The occurrence of succulent flora on San­ta Catalina, Carmen and Cedros islands around the Baja California peninsula in Mexico is presented. Populations of endemic species of plants and animals are in good condition; except for Ferocactus di­gue­tii subsp. carmenesis on Carmen Island, previously collected and transported to the mainland.