Lesní vegetace pokrývá v Arménii pouze asi 20 % území a lze ji rozdělit na tři hlavní skupiny. První představují lesostepní formace tvořené různě zapojenými křovinami a nízkými stromy s jalovci, pistáciemi či duby. Druhou skupinu tvoří dřevitá vegetace podél vodních toků a třetí představují bukové, dubové nebo habrové opadavé lesy. Právě posledně zmiňovaný typ ukazuje na zajímavou paralelu k našim lesům nížin a pahorkatin. Jsou zde k vidění tradiční přístupy k využívání lesů (pařezení, pastva aj.), které byly dříve běžné i v Evropě, ale s nástupem pěstování vysokokmenného lesa zmizely. Můžeme se zde inspirovat, jak by asi měly vypadat naše lesní rezervace nízkých a středních poloh, aby přestala mizet jejich druhová i stanovištní pestrost.

Forest vegetation occupied some 20 % of this Armenian area, with forests of three types. Open forests consist of short, rather sparse trees (juniper/pistachio/oak). Alluvial vegetation occurs as a narrow belt of trees or scrub along rivers and streams. Deciduous forests usually develop in more humid places and may show interesting parallels to our lowland and upland forests. Traditional management (in Europe practi­sed in the past) is maintained, providing an inspiration for our nature conservation.