Velké množství opuštěných vápencových lomů Českého krasu poskytuje unikátní možnost sledovat různá sukcesní stadia zároveň. Jednou z vhodných skupin pro studium sukcese jsou také měkkýši. Lomy ponechané přirozené sukcesi mohou hostit bohatou faunu suchozemských plžů a poskytnout vhodná stanoviště i řadě vzácných druhů. Z malakozoologického hlediska jsou nejzajímavější lomy středního stadia sukcese (cca 60 let po ukončení těžby), kdy je ještě zachována větší rozmanitost stanovišť.

Large amounts of abandoned limestone quarries in the Bohemian Karst provide a great opportunity to study different stages of spontaneous succession simulta­neously. Molluscs are a suitable model group for this study – many land snail species including the rare ones occur in these quarries. Because of the large variability of habitats, quarries abandoned for around 60 years have higher species diversity.