V letošním roce se pavoukem roku stala meta temnostní (Meta menardi). Meta temnostní se vyskytuje v celé palearktické oblasti. U nás se vyskytuje především v územích, jejichž geologické a geomorfologické podmínky jsou příznivé pro existenci podzemních prostor. Jejím biotopem jsou jeskyně, skalní rozsedliny, sklepy vytesané ve skalách, štoly a hlubší vrstvy kamenných sutí.

The elected large cave spider Meta me­nar­di occurs throughout the Palaearctic re­gion. In Central Europe, it is usually found in upland regions, and is particularly common in karst areas. The spider lives in subterranean caves, cellars, mineshafts and stone runs.