Biofilmy jsou společenstva mikroorganismů nevratně přisedlá k nejrůznějším podkladům, která jsou zapuštěna v matrici extracelulárních polymerních látek. Biofilmy jsou přítomné jak v přírodním, tak humánním prostředí a jejich výskyt často působí závažné problémy. V tomto příspěvku se zabýváme základní charakteristikou, vznikem, vývojem a fungováním biofilmů.

Biofilms are communities of microorganisms irreversibly attached to various substrates which are embedded in the matrix of extracellular polymeric substances. Biofilms are present in both natural and human environments, which may cause serious problems. In this article, we deal with the basic characteristics, origin, development and functions of biofilms.