V rámci středních Čech se Sedlčansko vyznačuje poměrně vysokou koncentrací mokřadních luk. Většina z nich byla objevena až v posledních letech. Jde pouze o zlomek původní rozlohy tohoto biotopu. Větší část luk postrádá jakýkoli management, proto na některých lokalitách nyní probíhají pokusy o obnovu hospodaření.

In contrast to the typical Central Bohemian landscape, the Sedlčany region is characterized by quite a high concentration of wet meadows; most of them discovered during the last few years. Though it is only a fragment of their original extent. Suitable management is absent at most localities, but a restoration of farming on selected meadows has recently been started.