Paryby z podrodu Myliobatoidei a zejména trnuchy (Dasyatidae) disponují efektivním způsobem aktivní sebeobrany proti potenciálním predátorům v podobě ocasního jedového trnu s unikátním mechanismem vpravení jedu do oběti a málo prostudovaným složením jedu. V tomto článku je stručně popsán obranný mechanismus trnuch a následně případ zranění trnuchou perlovou (Dasyatis margarita) z pobřeží Guinei-Bissau (západní Afrika).

Cartilaginous fish of the suborder stingray (Myliobatoidei) have evolved an efficient active self-defence method against potential predators via a poisonous tail spine with a unique venom delivery system and a poorly described venom composition. A brief overview of this defence mechanism is followed by a description of injury from an encounter with the Whiptail Stingray (Dasyatis margarita) on the mangrove shore of Guinea–Bissau (West Africa).