Gekončíkovití (Eublepharidae) jsou v Africe zastoupeni dvěma rody – rodem Hemitheconyx a rodem Holodactylus. Oba druhy rodu Holodactylus - H. africanus a H. cornii, žijící v oblasti Afrického rohu, jsou si velice podobné. Holodactylus africanus je menší z obou druhů (maximální celková délka 11 cm). Liší se také menším počtem šupin mezi nozdrami (internasalia) i počtem šupin na horním a dolním rtu (labialia) oproti druhu Holodactylus cornii, který je větší a dorůstá maximální celkové délky těla až 14 cm. V článku jsou popsány také základní prvky jejich chování na základě vlastních pozorování autorů i podle údajů z literatury. Je ale zřejmé, že o těchto zajímavých plazechexistují stále mnohá tajemství.

There are two genera of Eublepharid geckos described in Africa – Hemitheconyx and Holodactylus. The morphological differences of both species of genus Holodactylus – H. africanus and H. cornii, living in the Horn of Africa, are described. Although the basic information on ethology is also discussed, it is obvious that there are still many secrets concerning these interesting lizards.