Od počátku května 2011 byla evropská informační média po několik týdnů zaplavována znepokojivými zprávami o šíření virulentního kmene bakterie Escherichia coli, který vyvolal vážná onemocnění u téměř čtyř tisíců lidí v severních spolkových zemích Německa a v dalších 13 evropských zemích. Lidé znejistěli, když se dovídali, že k závažnému onemocnění ohrožujícímu život může dojít po konzumaci čerst­vé zeleniny. Existence původců zoonóz (nákaz přenosných ze zvířat) je dnes již obecně známa, naproti tomu povědomí veřejnosti o patogenních mikro­organismech přežívajících na rostlinách a ohrožujících zdraví člověka zůstává stále velmi nízké. Cílem tohoto příspěvku je shrnout klíčové události výše uvedené německé epidemie z loňského roku, které mohou sloužit jako negativní i pozitivní příklad při řešení obdobných epidemií v budoucnu, a tedy: specifikovat úlohu rostlin v epidemiích ohrožujících člověka, na nichž se podílejí toxigenní kmeny střevní bakterie E. coli.

A large outbreak of haemolytic uraemic syndrome and bloody diarrhoea caused by the pathogenic E. coli strain in Germany in 2011 has increased attention to foodborne diseases – bacterial infections linked to the consumption of fresh produce. Since the early 1990s, evidence is emerging that en­teropathogenic bacteria have the ability to grow and persist on crop plants for prolonged periods of time, including until harvest, and to be the carrier of illness.