Mikroskopické vláknité houby, často laicky označované jako plísně, jsou organismy běžně izolované z povrchu lidského těla při podezření na dermatomykó­zu – mykotické onemocnění kůže, nehtů, vlasů, vousů a sliznic. V řadě případů jde skutečně o původce, mnohdy ale není souvislost s chorobou jednoznačná a je zapotřebí dalších postupů k potvrzení role izolovaného organismu. Problema­tické někdy bývá i jeho definitivní určení, které může pomoci při rozhodování o léčbě a představuje cennou informaci pro epidemiologii. K poznatkům z oblasti biologie dermatomykologicky významných hub přibyla v posledních letech řada důležitých objevů, a to nejen díky pokrokům molekulární biologie. Ekologie těchto druhů je velmi pestrá a zajímavá, ale v některých případech jsou naše poznatky jen útržkovité, navzdory jejich lékařské významnosti.

Filamentous fungi are frequently isolated from body surface of the patients with suspected dermatomycosis. They may act as human pathogens, but in numerous ca­ses the significance of isolated fungus must be verified by additional investigations. The medically important fungi form a highly diverse and heterogenous group. Our often only limited knowledge of their biology is rapidly expanding particularly due to the development of new and improved methods of molecular biology.