Druhý díl seriálu o systému a vývoji jelenovitých se věnuje vlastním jelenům (Cervini). Jde o poměrně diverzifikovanou skupinu čítající přes 20 druhů obývajících louky i lesy Evropy, Asie a Severní Ameriky, z nichž 15 je uvedeno v seznamu ohrožených druhů IUCN. Pohled na jejich fylogenezi doznal v uplynulých 10 letech mnoho zásadních změn, které shrnuje tento článek.

The second part of this text on the systematics and phylogeny of extant cervids focuses on Cervini. This group includes more than 20 various deer species inhabiting forests and grasslands of Europe, Asia, and North America; 15 of them listed in the Red Data List of endangered species. During the last 10 years many papers have been published on their phylogeny. Its recent overview including relationships between individual species is summarized.