Úspěšné vyvedení mláďat potápek (Podicipediformes) závisí na celé řadě faktorů, jako jsou klimatické podmínky nebo potravní nabídka na hnízdní lokalitě. V souvislosti s nedostatečnou termoregulací mláďat v prvních dnech života je rodiče vozí na zádech, kde je zahřívají a krmí. Ač jsou potápky velmi přizpůsobiví ptáci, zhoršující se podmínky na našich rybnících způsobují v současné době snižování jejich početnosti.

Successful rearing of a grebe (Podicipediformes) brood depends on several environ­mental factors, such as climatic conditions and food supply at the breeding site. In connection with their insufficient thermo-regulation in the first days of their life grebe chicks are brooded, warmed and fed, under the wings on the back of their pa­rents. Although grebes are very adaptable birds, fishpond degradation is currently inducing a decrease of these waterbirds.