Úvodní článek se zabývá historií i současností jubilující České botanické společnosti, založené před 100 lety (1912). Společnost od svého vzniku ovlivňovala obor jako spojovník mezi akademickou sférou, studenty a zájemci z řad amatérů. Jsou vzpomenuti zakladatelé a osobnosti, které zásadním způsobem ovlivnily práci Společnosti (Karl Domin, Josef Holub). Hlavní činností Společnosti je dnes vydávání časopisů (Preslia, Zprávy České botanické společnosti, Bryonora), pořádání výukově-výzkumných Floristických kurzů a konferenčních a přednáškových aktivit pro téměř 800 členů i další zájemce.

The paper reviews the past and present of the CBS. Since its establishment, it has in­fluenced the field of botany in the country by acting as a link between academics, students and amateur botanists. The founders and other prominent figures are commemorated. At present, the main CBS activities include the publication of journals (Preslia, Bulletin of the CBS, Bryonora) and the organization of Floristry Summer Schools and regular conferences and lectures.