V rámci aktivit projektu Mezinárodního polárního roku (2007–09) byl Josef Elster z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se svou skupinou, provádějící už řadu let algologický vý­zkum na různých místech Arktidy a Antarktidy, přizván norskými vědci ke spolupráci na výzkumu biologické a klimatické diverzity Arktidy s tím, že se zaměří na nějakou dosud méně prozkoumanou oblast Svalbardu. Byla vybrána centrální část ostrova Špicberky (největší ostrov souostroví Svalbard). Tým získal pětiletý grant Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a svou činnost zahájil v říjnu 2007 v opuštěné ruské hornické osadě Pyramiden. Ve vegetačních sezonách 2008–11 (vegetační sezona na Špicberkách je velmi krátká, trvá zhruba od konce června do konce srpna) se botanici zaměření na cévnaté rostliny zabývali flórou a vegetací zátoky Petunia.

Czech botanists have studied the vegeta­tion of Northern Biljefjorden (Central Spitsbergen) since 2007. Their activities include vegetation mapping of the whole area (repeated also after 70 years), assessment of vegetation development in deglaciated areas and analysis of clonal growth forms.