Kdo bude hledat Ladak (Ladakh) na mapě světa, musí svou pozornost zaměřit na divoké velehorské končiny ohraničené Tibetem z východu, Karákóramem ze severu a Himálajem z jihu. Ladak je historické území spadající do současné Indické republiky. Tato oblast s živou buddhistickou kulturou a tradicí se v moderní době začala cizincům otevírat až od 70. let 20. stol.

This article summarizes the activities and primary results of Czech scientists in the Indian part of Transhimalaya.