Výzkum Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity na Sibiři je zaměřen na poznání ekosystémů, které jsou podobné středoevropským ekosystémům doby ledové a raného holocénu, a umožňují tak lépe pochopit vývoj naší přírody v minulosti. V centru pozornosti je studium diverzity a produktivity rostlinných společenstev ve vztahu k indikátorům prostředí v minulosti, zejména pylovému spadu a společenstvům měkkýšů. Dosavadní výsledky integrovaného geobotanického, malakologického a palynologického výzkumu ukazují, že nejlepší analogie pleistocénní přírody se nacházejí v altajsko-sajanské oblasti jižní Sibiře.

Publikované výsledky botanicko-zoologického výzkumu Masarykovy univerzity na Sibiři:

Anenchonov O. A., Chytrý M., Dobšíček I. & Pešout P. (1992): Vascular plants of the Svjatoj Nos isthmus, Lake Baikal. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Ecology of the Svjatoj Nos wetlands, Lake Baikal, Ninox Press, Praha, pp. 151–175.
Anenkhonov O. A. & Chytrý M. (1998): Syntaxonomy of vegetation of the Svyatoi Nos Peninsula, Lake Baikal. 2. Forests and krummholz in comparison with other regions of northern Buryatia. Folia Geobotanica 33: 31–75.
Chytrý M. & Pešout P. (1992): Plant communities of the Svjatoj Nos isthmus, Lake Baikal. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Ecology of the Svjatoj Nos wetlands, Lake Baikal, Ninox Press, Praha, pp. 183–217.
Chytrý M., Anenchonov O. A. & Danihelka J. (1995): Plant communities of the Bol'šoj Čivyrkuj River Valley, Barguzinskij Range, East Siberia. Phytocoenologia 25: 399–434.
Chytrý M., Danihelka J., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Popov D., Roleček J., Řezníčková M., Šmarda P. & Valachovič M. (2007): Plant species richness in continental southern Siberia: effects of pH and climate in the context of the species pool hypothesis. Global Ecology and Biogeography 16: 668-678.
Chytrý M., Danihelka J., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V.B. & Baisheva E.Z. (2010): Modern analogues from the Southern Urals provide insights into biodiversity change in the early Holocene forests of Central Europe. Journal of Biogeography 37: 767–780.
Chytrý M., Danihelka J., Kubešová S., Lustyk P., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Kočí M., Otýpková Z., Roleček J., Řezníčková M., Šmarda P., Valachovič M., Popov D. & Pišút I. (2008): Diversity of forest vegetation across a strong gradient of climatic continentality: Western Sayan Mountains, southern Siberia. Plant Ecology 196: 61–83.
Chytrý M., Ermakov N., Danihelka J., Hájek M., Hájková P., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Pelánková B., Valachovič M. & Zelený D. (2012): High species richness in hemiboreal forests of the northern Russian Altai, southern Siberia. Journal of Vegetation Science, DOI: 10.1111/j.1654-1103.2011.01383.x
Chytrý M., Pavelková Řičánková V. & Horsák M. (2010): Kde dnes znamená včera. Jihosibiřské refugium doby ledové. Vesmír 89: 526–530.
Chytrý M., Pešout P. & Anenchonov O. A. (1993): Syntaxonomy of vegetation of Svjatoj Nos Peninsula, Lake Baikal. 1. Non forest communities. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 28: 337–383.
Danihelka J. & Chytrý M. (1995): Some plant communities of the Bol'šaja Čeremšana valley, Barguzinskij Range. Siberian Naturalist 1: 165-202.
Danihelka J., Anenchonov O. A. & Chytrý M. (1995): Vascular plants of the Bol'šoj Čivyrkuj valley, Barguzinskij Range. Siberian Naturalist 1: 91–116.
Danihelka J., Anenchonov O. A., Chytrý M., Kaplan Z. & Pešout P. (1995): Supplements to the flora of the Svjatoj Nos Peninsula, Lake Baikal. Siberian Naturalist 1: 155–163.
Ermakov N., Chytrý M. & Valachovič M. (2006): Vegetation of the rock outcrops and screes in the forest-steppe and steppe belts of the Altai and Western Sayan Mts., southern Siberia. Phytocoenologia 36: 509–545.
Horsák M. & Chytrý M. (2010): Krajiny zamrzlé v čase I. Jižní Sibiř - současná analogie střední Evropy v době ledové. Živa 2009: 118-120.
Horsák M. & Chytrý M. (2010): Krajiny zamrzlé v čase II. Jižní Ural - současná analogie střední Evropy ve starém a středním holocénu. Živa 2010: 166–168.
Horsák M., Chytrý M., Danihelka J., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z. & Tichý L. (2010): Snail faunas in the Southern Ural forests and their relations to vegetation: an analogue of the Early Holocene assemblages of Central Europe? Journal of Molluscan Studies 76: 1–10.
Horsák M., Chytrý M., Pokryszko B.M., Danihelka J., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Kintrová K., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Pelánková B. & Valachovič M. (2010): Habitats of relict terrestrial snails in southern Siberia: lessons for the reconstruction of palaeoenvironments of full-glacial Europe. Journal of Biogeography 37: 1 450–1 462.
Horsák M. & Pokryszko B. M. (2010): Vertigo botanicorum sp. nov. (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae) - a new whorl-snail from the Russian Altai Mountains. Zootaxa 2634: 57–62.
Kuneš P. (2008): Předneolitická krajina, vegetace a role moderního člověka ve střední Evropě. Živa 2008: 146–150.
Kuneš P., Pelánková B., Chytrý M., Jankovská V., Pokorný P. & Petr L. (2008): Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia. Journal of Biogeography 35: 2 223–2 236.
Mlíkovský J., Chytrý M. & Stýblo P. (1992): The Svjatoj Nos wetlands: general description. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Ecology of the Svjatoj Nos wetlands, Lake Baikal, Ninox Press, Praha, pp. 23–30.
Pelánková B. & Chytrý M. (2009): Surface pollen-vegetation relationships in the forest-steppe, taiga and tundra landscapes of the Russian Altai Mountains. Review of Palaeobotany and Palynology 157: 253–265.
Pelánková B., Kuneš P., Chytrý M., Jankovská V., Ermakov N. & Svobodová-Svitavská H. (2008): The relationships of modern pollen spectra to vegetation and climate along a steppe-forest-tundra transition in southern Siberia, explored by decision trees. The Holocene 18: 1 259–1 271.
Pokorný P. (2004): Velký bratr uděluje lekci. Sibiřské řešení záhady evropských ledových dob. Vesmír 83: 276–281.
Soják J., Danihelka J. & Hájek M. (2011): Potentilla turkestanica, a rare species new to the flora of Russia. Turczaninowia 14: 101–105.

Research by the Masaryk University in Si­beria is focused on ecosystems similar to Central European palaeoecosystems of the Pleistocene and Early Holocene. We mainly deal with the diversity and productivity of plant communities and their relation­ships to indicators of past environments (pollen deposition, mollusc assemblages). The results indicate that the best analogues of Pleistocene ecosystems are found in the Altai-Sayan region of southern Siberia.