Molekulární metody v kombinaci s klasickými přístupy paleoekologie umožňují studovat historické změny areálů rostlin. Fylogeografické výzkumy z posledních let ukázaly, že střední Evropa není jen křižovatkou postglaciálních migračních cest, ale s velkou pravděpodobností také území, kde mnohé druhy našly útočiště i v době nejrozsáhlejšího zalednění severní Evropy.

Both molecular and palaeoecological me­thods enable us to study past changes in plant distribution. The results of recent phylogeographical studies have demonstrated that Central Europe was not only at a crossroads of postglacial migration routes, but also an area where many species might have survived during glacial periods.