Pšenice je pro lidstvo důležitou plodinou. Přes tento význam jsou naše znalosti o jejím genomu neúplné. Důvodem jsou zejména velikost genomu, hexaploidní status a velké množství repetitivních sekvencí. Jednou z možností, jak zjednodušit analýzu pšeničného genomu, je izolovat jednotlivé typy chromozomů, které představují pouze několik procent celého jaderného genomu. Výhodou této strategie je minimalizace problémů souvisejících s polyploidním genomem pšenice a v neposlední řadě rozdělení práce a nákladů mezi laboratoře v rámci mezinárodní spolupráce.

The genome of Bread wheat is still poorly understood, mainly due to its enormous size, hexaploid status and abundant repeti­tive sequences. Chromosome genomics simplifies the task by targeting single chromosomes and their arms. Advantages of this strategy over a whole-genome approach include the avoidance of problems due to the presence of homoeologs, reduction of work to manageable portions, cost efficien­cy and an opportunity for collaboration.