Arménie je rájem pro milovníka hor a horské květeny. Více jak 50 % území leží v nadmořské výšce nad 2 000 m. Typická jsou zde vulkanická pohoří a v menší míře jsou zastoupeny krystalické masívy. Výrazné rozdíly ve složení flóry a vegetace jsou patrné hlavně na gradientu od severu k jihu země. Vlastní specifika mají i rozdílné substráty spolu s mikroklimatickými podmínkami daného území. Pro složení alpínské vegetace je typické významné zastoupení geofytů, patrné hlavně v jarním aspektu. V severní Arménii je struktura vegetace podobná středoevropským horám a je zde zřetelný floristický vliv velkého Kavkazu. V jižní části země určují charakter vegetace zejména rozdíly v expozici svahu. Severní svahy s humidní vegetací vysokobylinných niv ostře kontrastují s krátkostébelnou rozvolněnou vegetací horských stepí na jižně orientovaných stranách hor.

In Armenia, more than 50 % of the territory lies at an altitude of over 2 000 metres a. s. l. The overall landscape and the mountain flora and vegetation are determined by volcanic areas alternating with crystalline massif or limestone areas.