Mechorosty s více než 860 druhy tvoří v České republice více než čtvrtinu u nás původních druhů vyšších rostlin, ačkoli představují skupinu, v níž se dokáže orientovat jen hrstka zasvěcených. Přesto nám mohou o ekosystémech, v nichž se vyskytují, prozradit mnohem více, než bychom očekávali. Jejich fyziologický kontakt s okolím je totiž mnohem těsnější, než je tomu u cévnatých rostlin.

Bryophytes, with their more than 860 species, represent more than a quarter of higher plants native to the CR. They can reveal much more about the ecosystems they live in than we would expect, as their physiological contact with the surroundings is much closer than that of the vascular plants.