V Bulharsku se na jižní hranici svého areálu vyskytují rašeliniště s výskytem rostlin s boreálním rozšířením, z nichž některé jsou extrémně vzácné i ve střední Evropě. Nedávný výzkum českých a bulharských botaniků odhalil, že těchto druhů je více, než se dosud předpokládalo, a potvrdil i přítomnost některých druhů považovaných za vyhynulé. Druhové složení extrémně vápnitých a extrémně kyselých rašelinišť v Bulharsku je podobné středoevropským rašeliništím, zatímco vysokohorské kyselé až středně bazické mokřady jsou v tomto ohledu odlišné. Některé druhy, které od nás známe z vápnitých slatinišť, rostou v Bulharsku i v dosti kyselých podmínkách. Bohužel, některé lokality s unikátní koncentrací izolovaných výskytů rostlin jsou právě teď ničeny stavební činností.

Recent research in isolated Bulgarian mi­res has discovered many unknown disjunct populations of boreal vascular plant and bryophyte species. These findings draw attention to these recently endangered mires which represent a source of very important scientific information.