Část veřejnosti si stále udržuje představu botaniků jako pořizovatelů herbářů, nosících botanickou torbu a často mírně potrhlých. To je občas živeno i filmy a literaturou. Informovaný člověk si však alespoň rámcově uvědomuje význam oboru. Ale i on je někdy překvapen sdělením, že rostliny jsou ať už přímo, nebo nepřímo (přes živočichy) zdrojem veškeré naší potravy. Z oborů, ve kterých se někdy více, někdy méně uplatňuje botanika, můžeme jmenovat zemědělství, lesnictví, farmakologii, potravinářství, textilní průmysl či dokonce stavebnictví. V tomto článku bude pozornost věnována cévnatým rostlinám, ale praktický význam má také studium bezcévných (řas ve vodním hospodářství, lišejníků v indikaci kvality ovzduší aj.).

Botanical knowledge can be directly applied especially in nature conservation and ecological restoration. Extensive field expe­rience, good knowledge of plants and thorough theoretical background are important prerequisites. Some applications are also possible in the agricultural, forestry, pharmacy, food and textile industries.