Tři druhy bejlomorek (Diptera: Cecidomyiidae) mají zvláštní typ rozšíření v palearktické oblasti, jež nelze v současné době uspokojivě vysvětlit: Lasioptera artemisiae, působící zduřeliny na stoncích pelyňku černého, objevená v r. 1940 v Rusku, zjištěná v r. 1967 na Dálném Východě, se náhle ve velkém množství objevila v r. 1997 u Prahy. Růžkovité hálky na listech hluchavky působené bejlomorkou Dasineura corniculata jsou známé jen ze tří lokalit: Německa, České republiky a Rumunska. Hálky bejlomorky Lasioptera eryngii na máčce, které se vyskytovaly v minulosti ve středních Čechách, lze v současné době najít jen na jižní Moravě.

Three gall midge species displaying remarkable distribution in the Palaearctic region (Lasioptera artemisiae, Dasineura corni­culata, Lasioptera eryngii) the causes of which cannot be explained, are discussed.