Z polohy České republiky na biogeografické křižovatce střední Evropy vyplývá, že zde mnohé vegetační typy dosahují hranice svého rozšíření, avšak unikátní vegetační typy jsou vzácné. Mimořádným jevem z celosvětového hlediska jsou louky Bílých Karpat, které podle existujících údajů drží světový rekord v počtu druhů cévnatých rostlin vyskytujících se společně na plochách menších než 50 m2. Výraznou koncentraci výskytu na území České republiky mají také dva komplexní biotopy, které zahrnují charakteristickou mozaiku vegetačních typů: pískovcová skalní města a rybníky. Skalní města se vyznačují výskytem kontrastních typů vegetace na velmi krátkých vzdálenostech. Hustota rybníků je u nás větší než kdekoliv jinde. Tyto vodní nádrže byly sice vytvořeny člověkem, přesto se však na nich vyvíjejí specializované typy vegetace, z nichž k nejzajímavějším patří porosty jednoletých bylin na obnažených dnech vypuštěných rybníků.

Doplňková literatura k článku:

Dykyjová D. & Květ J. (eds) (1978): Pond littoral ecosystems. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg/New York.
Hájková P., Roleček J., Hájek M., Horsák M., Fajmon K., Polák M. & Jamrichová E. (2011): Prehistoric origin of the extremely species-rich semi-dry grasslands in the Bílé Karpaty Mts (Czech Republic and Slovakia). Preslia 83: 185–204.
Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.) (2007): Sandstone landscapes. Academia, Praha.
Jongepierová I. (ed.) (2008): Louky Bílých Karpat. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou.
Šumberová K. (2005): Co víme o vegetaci tříd Isoëto-Nanojuncetea a Bidentetea v České republice? Zprávy České botanické společnosti 40: 195–220.
Wilson J. B., Peet R. K., Dengler J. & Pärtel M. (2012): Plant species richness: the world records. Journal of Vegetation Science, DOI: 10.1111/j.1654-1103.2012.01400.x.

In the CR located on the bio-geographical crossroads of Central Europe, several vegetation types reach their distribution limit here, whereas only three vegetation types and complexes unique or significantly concentrated here are identified: grasslands in the White Carpathian Mts. (the world’s highest number of vascular plant species per certain areas smaller than 50 m2); sandstone pseudokarst landscapes (sharply contrasting vegetation at very short distances); fishponds (specific vegetation especially on their exposed bottoms when drained).