Květena České republiky zahrnuje 48 endemických druhů rostlin a 26 subendemitů, které jen nepatrně překračují naše hranice. Většina endemitů je vázána na subalpínské polohy Vysokých Sudet. V nižších polohách se endemické rostliny vyskytují zejména v oblastech se specifickými edafickými nebo geomorfologickými podmínkami (hadce, slatiniště, zaříznutá říční údolí). Mezi endemity převažují druhy s apomiktickým rozmnožováním (celkem 49). Všechny české endemity jsou evolučně mladé (neoendemity), jejich vznik souvisí s klimatickými změnami v průběhu čtvrtohor. 

The flora of the CR harbours 48 endemic (sub)species of vascular plants (plus 26 taxa considered as near-endemic). Most of them occur above the timberline in the High Sudetes Mts. while others are restricted to lowland habitats with specific edaphic or topographic features (serpentine outcrops, calcareous fens, rocks in steep river valleys). Apomicts clearly prevail (49 taxa, especial­ly Hieracium and Sorbus). All endemics are evolutionarily young (neoendemics) and their origin is mostly associated with the Quaternary climatic oscillations.