Od poloviny 90. let 20. století se čeští botanici věnují studiu taxonomie, diverzity a ekologie rostlin vysokohorských oblastí rovníkových And. K výsledkům tohoto výzkumu patří popisy nových druhů cévnatých rostlin i lišejníků, spoluúčast na publikaci rodové květeny, jedna monografická práce a několik desítek odborných článků.

Czech botanists have participated in research into the taxonomy, diversity and ecology of plants in the equatorial high Andes since the mid 90s. The results include a description of new species of vascular plants and lichens, a contribution to generic flora, one monography and publication of several dozen original papers.