Bibliografie prací S. Staňka:

Staněk S. (1926a): Nové rostliny květeny moravské Sborn. Klubu Přírod. Brno 8: 88–93.
Staněk S. (1926b): Příspěvek ku květeně jižní části Moravských Karpat. Sborn. Klubu Přírod. Brno 8: 103–107.
Staněk S. (1927): Nová rostlina květeny moravské. Sborn. Klubu Přírod. Brno, 9: 97–99.
Staněk S. (1954): Náčrt květeny gottwaldovského kraje. Studie Kraj. Mus. Gottwaldov, ser. natur. 1: 1–46.
Staněk S. (1963a): Zemřel František Čoka. Preslia 35: 348–349.
Staněk S. (1963b): Zemřel František Čoka. Příspěvek k dějinám moravské floristiky. Zpr. Oblast. Mus. Jihových. Moravy, Gottwaldov, 2: 59–61.
Staněk S. (1965): Rozšíření Vicia sparsiflora Ten. v pahorkatině mezi Iplem a Hronem. Biológia, Bratislava, 20: 557–558.

Nepublikované materiály:

Staněk S. (1944): Květena soud. okresů Uh. Brod a Bojkovice. Okresní archiv Uherské Hradiště.
Staněk S. (1954): Návrh na ochranu luční květeny v jižní části Bílých Karpat. Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy Zlín.
Staněk S. (1954): Návrhy na vyhlášení rezervací. Archiv Památkového ústavu Brno.