Čeští botanici významně přispěli k objasnění mikroevolučních procesů (zejména role polyploidizace), které stojí za obrovskou diverzitou kapské květeny. Článek shrnuje slasti a strasti botanického bádání v tomto světovém centru biodiverzity.

New insights into the evolutionary processes that have fostered the species richness of Cape flora (in particular genome duplica­tion) have been gained by Czech researchers during the last few years. Pleasures and pains of botanical research in this world biodiversity hotspot are summarized.