Včely medonosné jsou tradičně považovány za dominantní opylovače v kulturní krajině. Naše výsledky však ukazují situaci, kdy včely jsou sice nejpočetnějším opylovačem, avšak jejich význam ve srovnání s pestřenkami a čmeláky je nesrovnatelně menší z hlediska počtu opylovaných druhů rostlin i spektra rostlinných společenstev, která opylováním pokrývají. Bližší pohled na široké spektrum potravních strategií pestřenek naznačuje, že právě ono stojí za jejich významem jakožto opylovačů.

Použitá literatura:

Larsson M (2005) Higher pollinator effectiveness by specialist than generalist flower-visitors of unspecialized Knautia arvensis (Dipsacaceae). Oecologia 146:394-403. doi 10.1007/s00442-005-0217-y
Rader R et al. (2009) Alternative pollinator taxa are equally efficient but not as effective as the honeybee in a mass flowering crop. J Appl Ecol 46:1080-1087. doi 10.1111/j.1365-2664.2009.01700.x

The honey bee is usually thought of as a key pollinator in cultural landscapes. Our results evidence that although it may be the most abundant, its importance is lower compared to hoverflies and bumblebees both in terms of the pollinated plant species number and the spectrum of vegetation types covered. The broad spectrum of hoverfly diets suggests the cause of their high importance as pollinators.