Jižní Ural je pro české přírodovědce stálou inspirací. Článek přináší základní fakta o tomto středoevropany málo navštěvovaném kraji a líčí dojmy dvou českých biologů z výpravy do území. Příroda Jižního Uralu je zaujala především svou přirozeností, ve střední Evropě nevídanou, řádem, který v ní tkví a podobností se středoevropskou přírodou.

The Southern Urals are an inspiring place for Czech naturalists. This paper provides basic information on this seldom visited region and describes the impressions of the two Czech biologists from their excursion to this place. The nature of the Sou­thern Urals captivated them with its wildness, unrivalled in present-day Central Europe, its intrinsic order and the similari­ties with Central European nature.