Konkrétní představa o příčinách vyhubení či vyhynutí jednotlivých živočišných druhů je základním předpokladem jejich případného návratu, reintrodukce a následné ochrany. Údaje o přítomnosti medvěda hnědého (Ursus arctos) se v naší přírodě obvykle redukují na záznamy posledního výskytu v určitém regionu, zpravidla konkrétním pohoří. S ohledem nedávno zjištěnou na schopnost medvědů konat dálkovou migraci se zdá být nutné soustředit poněkud více údajů, zejména údaje o posledním doloženém výskytu medvíďat. Nové údaje umožňují autorovi představit mnohem úplnější historický obraz vyhubení medvědů u nás.

Detailed knowledge of the circumstances behind the extermination of particular animal species is a key premise for their eventual return, reintroduction and ongoing preservation. Data on the presence of the Brown Bear (Ursus arctos) in the Czech landscape are usually limited to simple entries about the day and place where the last specimens in particular (usually mountainous) regions were slain. Demand for more precise data, especially regarding the last documented presence of bear cubs, has emerged in respect of the recently discovered ability of bears to migrate over long distances. The newly collected data allowed the author to present a much more complete historical view of the process of extermination of the Brown Bear in the Czech territory.