Opuštěné vojenské prostory jsou důležité zdroje diverzity v současné krajině. Ve 41 takovýchto územích jsme studovali diverzitu a abundanci motýlů s denní aktivitou. Zjistili jsme výjimečnou druhovou pestrost včetně mnoha ohrožených druhů jako např. Phengaris arion, Polyommatus dorylas a Zygaena punctum. Došli jsme k závěru, že vysoká ochranářská hodnota těchto míst byla dána aktivitami armády, které vedly ke vzniku pestré mozaiky biotopů.

Abandoned military training ranges are important biodiversity refuges in the mo­dern landscape. We surveyed 41 such areas across the Czech Republic in order to establish butterfly diversity and abundances. We found exceptionally high species richness, including many nationally-threa­tened rarities like Phengaris arion, Polyom­matus dorylas and Zygaena punctum. We conclude that the high conservational va­lue of these areas was maintained by the former army activities, which encouraged high habitat heterogeneity.