Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) je běžnou evropskou trávou, vyskytující se hojně i v České republice. Je typická zejména vůní kumarinu. Po Evropě najdeme dalších sedm druhů tomek, na které ale v České republice nenarazíme s výjimkou tomky alpské (A. alpinum), která nahrazuje tomku vonnou v horských polohách. Celý rod obsahuje jak diploidní, tak polyploidní taxony, které jsou vzájemně propletené a tvoří zajímavou evoluční historii. Pomocí průtokové cytometrie a sekvenování částí genomu jsme se snažili rozluštit alespoň její část.

Anthoxanthum odoratum (Sweet Vernal Grass), is a widespread grass species native to Eurasia and common also in the Czech Republic. Its name is derived from distinct scent, particularly strong in dry state, caused by coumarins. Eight other Anthoxan­thum species can be found in Europe, one of which (A. alpinum) occurs in the Czech Republic. It replaces A. odoratum at higher altitudes. The genus encompasses both di­ploids and polyploids that have complex evolutionary history. We used DNA flow cytometry together with molecular markers to gain detailed insights into evolutionary processes shaping the genus.