Kategorizovat vzájemné vztahy mezi organismy může být velmi ošidné. Role jednotlivých účastníků nejsou totiž vždy jasně rozdány. Na příkladu karibských krevetek a hub poukazujeme na to, že lze na jeden a týž vztah pohlížet z různých úhlů jako na mutualismus, komenzalismus i jako na parazitismus.

Categorizing inter-specific relationships might be very difficult as the participating species may play various roles. Using the example of Caribbean Shrimps (Typton carneus) we show that it is possible to consider one interaction to be described as mutualism, commensalism or parasitism, depending on our point of view.