Invazivní a nepůvodní druhy rostlin a živočichů se stávají čím dál nápadnějším a často komentovaným problémem nejen v přírodě Střední Evropy, ale na celém světě. Před několika lety se na stránkách Živy (2008, 2: 73) ocitla výzva k mapování výskytu tmavoretky bělavé (Monacha cartusiana), nepůvodního druhu plže, který se sporadicky vyskytoval v oblasti České republiky od konce 19. století, ale svědky jeho plošné expanze se stáváme teprve v posledních několika letech. S pomocí odborné i laické veřejnosti se během necelých pěti let podařilo tento jen velmi dobře zdokumentovat. Výsledky mapování, včetně komentáře k areálovým změnám i šíření suchozemských druhů měkkýšů obecně, přináší náš krátký příspěvek.

In 2008, a call to map out the Cartusian Snail’s (Monacha cartusiana) recent distribution in the Czech Republic was publi­shed (Živa 2008, 2: 73). Due to the useful help of experts and the general public, the intensive spread of this non-indigenous species was observed and described. In this short report, we discuss inter alia the changes in distribution of several non-na­tive land snails species.