Vytyčení pojmů biocentrum a biokoridor vedlo před časem v odborných kruzích k bouřlivé diskuzi a řada badatelů se dodnes domnívá, že většina liniových struktur v krajině vlastně žádné cesty pro šíření organismů nepředstavuje. Jedinou výjimkou, na které se již tehdy všichni shodli, byly koridory podél vodních toků – říční nebo potoční proudové koridory (stream corridors).

The importance of stream corridors and flood deposits for the spreading of molluscs is demonstrated using some examples from the Czech territory. Three types of floodplain debris, which contain shell accumulation, are distinguished: allochtonous debris accumulated by river flow on riversides, autochtonous accumulation in quiet parts of alluvium far from the main flow, and accumulation caused by strong turbulence during flooding.