Pozorování skleněnky průsvitné (Vitrina pellucida) přichycené v peří pěnice hnědokřídlé (Sylvia communis) může být dalším důkazem, že důležitou úlohu v šíření plžů sehrávají ptáci.

Our observations of the Small Land Snail Vitrina pellucida attached to the plumage of the Common Whitethroat (Sylvia communis) provide a further evidence of passive land snail dispersal by birds over long distances.