Tesařík alpský patří k nejatraktivnějším a nejpřísněji chráněným bezobratlým živočichům u nás. V článku shrnujeme současné znalosti o rozšíření tohoto brouka v České republice, jeho nárocích a bionomii, i stav posledních známých lokalit po téměř půl století zákonné ochrany.

The Alpine Longicorn (Rosalia alpina) is an endangered and strictly protected icon of saproxylic biodiversity. Here we present an overview of its distribution in the Czech Republic, its host plants, and habitat requi­rements. We also comment upon the fores­try and conservation management of its last inhabited sites.