Poslední díl seriálu o vývoji jelenovitých je věnován podčeledi jelenců (Capreolinae). Ta se dělí na dvě větve – starosvětskou, do níž patří srnci, srnčík a los a novosvětskou zahrnující soba, jelence, mazamy, huemuly a pudu. Jedná se o druhy relativně mladé, jejichž příbuzenské vztahy jsou v případě latinskoamerických druhů dodnes nejasné. Jihoameričtí jelenovití nadto představují i nejúspěšnější skupinu ze všech kopytníků, kteří tento kontinent kolonizovaly.

The last part of the series on cervid taxonomy involves the subfamily Capreolinae. This subfamily could be divided into two clades: an Old World clade including Roe Deer (Capreolus capreolus, C. pygargus), Chinese Water Deer (Hydropotes inermis) and Moose (Alces alces) and a New World clade including Reindeer (Rangifer tarandus), Mule Deer (the genus Odocoileus) and deer of Mesoamerica and South America (Ozotoceros bezoarticus, Blastocerus dichotomus and species of the genera Hippocamelus, Pudu and Mazama). Most of the species belonging to Capreolinae are evolutionary young. The evolutionary re­lationships among extant South American deer remain unclear. Cervids are the most successful ungulate family that has ever colonized South America.