Biofilm, jako forma existence mikrobů, je z pohledu medicíny velmi důležitý. Ve formě biofilmu žije přirozená mikroflóra, ale i patogenní bakterie, způsobující různé infekce. Mikroby rostoucí v podobě biofilmu se vyznačují zvýšenou odolností vůči vnějším podmínkám a účinkům antibiotik, což je z hlediska klinické mikrobiologie považováno za důležitý faktor virulence společný všem biofilmům. Článek diskutuje problematiku biofilmu z hlediska člověku prospěšné přirozené mikroflóry, i z hlediska biofilmových infekcí a komplikací s nimi spojenými.

Biofilm, as a form of microbial existence, is very important from the medical point of view. Both our native microflora and pathogenic bacteria live in the biofilm form. Microbes growing in the biofilm show higher resistance to externall conditions and to the action of antimicrobials, which is considered to be very important virulence factor common to all biofilm-positive bacteria. The article deals with both biofilm-formed native microflora and biofilm infections.