Národní park Chövsgöl leží na mongolsko-ruském pomezí. Zde se prolínají prvky stepí Střední Asie a sibiřské tajgy, což spolu s širokým rozmezím habitatů vede k neobvykle vysoké druhové rozmanitosti.

The Chövsgöl National Park is located in the northwest of Mongolia near the border with Russia. It occupies a transition zone where the central Asian steppes meet the Siberian taiga forest. The article presents a brief overview of native flora and fauna and current environmental issues.