Mikroskopické snímky šupinek křídel samců motýlů batolce červeného (Apatura ilia) vykazují rovnoběžná vlákna, která jsou oddělena jemnými transverzálními drážkami. Ty mohou způsobit modrofialový duhový odlesk (způsobený interferencí světla) křídel, která mají normálně hnědé zbarvení. V článku vyšetřujeme náhlé změny barvy křídel v závislosti na úhlu osvětlení a směru pozorovatele.

Microscope images of scales from the wings of the male butterfly Apatura ilia of two forms (ilia and clytie) show parallel fibres with tiny transverse grooves. These can cause (due to the light interference) violet or blue iridescence on the wings, which normally have brown pigmentation. We examined the dependence of the sudden color changes on variable illumination and observation angles.