Přírodní kaučuk se dnes získává prakticky pouze sběrem latexu při nařezávání lýka tropického stromu kaučukovníku (Hevea brasiliensis) na jeho plantážích v jihovýchodní Asii. Rostliny vytvářející kaučuk najdeme ale také mezi zástupci bylin rostoucích v mírném pásmu. Nejvýznamnějším zástupcem je drobná pampeliška koksaghyz (Taraxacum koksaghyz) přirozeně rostoucí v jihovýchodním Kazachstánu. Tato rostlinka má za sebou vzrušující a také pohnutou historii a v současné době prožíváme renesanci zájmu o její službu. Ve článku jsou popsány souvislosti a důsledky významu této rostliny z čeledi hvězdicovitých na lidskou kulturu.

Natural rubber is currently produced largely from the tropical Rubber Tree (Hevea brasiliensis), which is grown on large plantations in south-eastern Asia. However, some rubber-forming plants can also be found in the temperate zone. The most important species is the tiny dandelion na­med Koksaghyz or the Russian Dandelion (Taraxacum koksaghyz), belonging to the Asteraceae family and native to south-eastern Kazakhstan. This plant has an exciting history and recently has been intensively researched as an alternative to Hevea rubber. This article describes value of this member of Asteraceae family for the hu­man community.