Článek shrnuje data o populaci paovce hřivnaté (Ammotragus lervia), která se jako v České republice nepůvodní druh (původem ze severní Afriky) po opakovaném úniku z chovu v Zoologické zahradě Plzeň vyskytovala a rozmnožovala v regionu západních Čech v 70.-90. letech 20. stol.

This article summarizes available data on the free-living population of the Barbary Sheep (Ammotragus lervia) in the Plzeň District in the 1970s to 1990s. This popula­tion originated through repeated escapes of the Barbary Sheep from the Plzeň Zoo (1972–87). The Barbary Sheep appeared to be viable in the wild, and its free-living population ceased to exist not before 1994. Additionally, a short review of the Barbary Sheep stock in Czech zoos is presented (1985–2011).