V prvním dílu jsme se snažili podat základní informace o náplavech z malakozoologického i širšího hlediska, upřesnit některé pojmy a uvést příklady dokládající šíření určitých druhů říčními koridory takřka před našima očima. Již z těchto základních údajů vyplývá, že náplavy představují nejrychlejší cestu, jak se seznámit s drobnou faunou určitého vymezeného území. Předpokladem využití náplavových malakofaun je správná interpretace jejich složení, vedoucí k plnému pochopení této výpovědi z různých hledisek.

The conditions for the use of snail shells from flood deposits are characterized. Snail­s can spread up and/or down stream, but suitable flood deposits containing shells are usually found in the lowlands. Flood debris can contain shells of rare and subterranean species, occurring in a river environment in negligible numbers. Fossil shells in this material indicate nearby fossiliferous sediments.