Lišejníky se vyznačují produkcí velkého množství sekundárních metabolitů, z nichž většina je specifická pouze pro tyto organismy. Lichenologové běžně využívají tyto metabolity v odlišování jednotlivých druhů či rodů. Z tohoto důvodu pracují s celou řadou metod detekce lišejníkových látek. K nejvýznamnějším patří stélkové reakce, chromatografie a mikrokrystalizační testy.

Lichens are characterized by the produc­tion of a large amount of secondary metabolites. Most of them are specific to these organisms. Lichenologists commonly use the metabolites to distinguish between phenotypically similar taxa. To achieve this aim, they use a plethora of detection me­thods, including spot reactions, chromatography, and microcrystalization tests.